Chuyển đổi số

Chuyển đổi số (digital transformation) là quá trình thay đổi từ mô hình truyền thống sang doanh nghiệp số, bằng cách áp dụng công nghệ mới như dữ liệu lớn (Big data), điện toán đám mây (Cloud), Internet vạn vật (IOT), Trí tuệ nhân tạo (AI),…thay đổi phương thức điều hành, lãnh đạo, quy trình làm việc, văn hóa công ty…

Hầu hết các doanh nghiệp hiện nay đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ không thể tự mình hoạch định và thực thi một chiến lược chuyển đổi số mà thường phải nhờ đến sự hỗ trợ của các dịch vụ từ bên ngoài.

Dịch vụ chuyển đổi số có thể bao gồm các công việc như tư vấn chuyển đổi số; tư vấn giải pháp, công nghệ; xây dựng chính sách, đội ngũ nhân lực; hoạch định kế hoạch, định hướng chuyển đổi số cho doanh nghiệp cho doanh nghiệp, tổ chức.

Chuyển đổi số là một quá trình hoàn thiện bao gồm nhiều bước khác nhau, vì vậy sẽ tốn kém rất nhiều chi phí, nếu không được lên kế hoạch cụ thể hoặc lựa chọn một dịch vụ chuyển đổi số không chuyên nghiệp thì có thể dẫn đến thiệt hại và ngưng trệ cho toàn doanh nghiệp.

Dịch vụ chuyển đổi số của Igotel sẽ giúp đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số của doanh nghiệp.