PHẦN MỀM QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

Phần mềm quản lý dữ liệu doanh nghiệp DocEye DocEye : là hệ thống được sử dụng để thu nhận, quản lý, lưu trữ và phân phối toàn bộ thông tin cấu trúc (các dạng như văn bản tài liệu, video, audio, email, báo cáo kết xuất từ các ứng dụng nghiệp vụ…) của tổ chức tới người dùng, tới các ứng dụng khác và tới các quy trình nghiệp vụ của tổ chức đó

LỢI ÍCH
DocEye linh hoạt tùy chỉnh được theo nhu cầu quản trị của từng khách hàng với quá trình lưu trữ tài liệu, bóc tách thông tin gần như tự động hoàn toàn.

Tra cứu, tìm kiếm, chia sẻ tài liệu
công việc nhanh chóng không bị giới hạn bởi không gian và thời gian

Quản lý và theo dõi tài liệu
dễ dàng theo các form biểu báo cáo thống kê

Tạo lập quy trình làm việc
dễ dàng, giúp quản lý công việc chuyên nghiệp hiệu quả

Tiết kiệm chi phí quản lý
vận hành cho doanh nghiệp (nhân sự, in ấn, quản lý, …)

Bảo mật an toàn thông tin
qua cơ chế phân quyền chi tiết đến từng người dùng